Nieuw Leven

Nieuw Leven

Nieuw Leven

Na het warme zachte broeden
Kruipt het kuiken uit het ei
Na de donk’re stille winter
Dansen lamm’ren in de wei

Na de grijze regendagen
Volgt een bloemenrijk seizoen
Na verdriet en na de tranen
Bloeit je hart vol leven groen

Paula van Ginkel
03-04-2018